MO – 946C – 18 / 15 CÁNH

3,919,000 2,743,000

DK850 x H150

LED 3 CHẾ ĐỘ MÀU