MO – 946C – 18 / 15 CÁNH

4,975,000 3,482,000

DK850 x H150

LED 3 CHẾ ĐỘ MÀU