TL 911

1,990,000 1,393,000

ø400 x H400

LED 27W

Ánh sáng vàng 3.500K