TL 527-5

1,870,000 1,309,000

TL 527-5

LED 32w

3 chế độ ánh sáng