THCN – 876

5,625,000 3,937,000

DK500 – H400 – E27*18
Số lượng nguồn sáng: 20 hoặc nhiều hơn
Loại đèn chùm: đèn chùm sắt rèn
Loại thông minh: không hỗ trợ thông minh
Số lượng chủ sở hữu đèn: 18 Bong
Vật liệu phụ trợ cơ thể nhẹ: sắt
Diện tích chiếu xạ: 15m2 – 30m2
Thời gian bảo hành: 1 năm
Điện áp: 111V ~ 240V (bao gồm)
Không gian áp dụng: phòng khách phòng ăn nghiên cứu phòng ngu….
Phong cách: Hậu hiện đai