THCN 66

313,000 219,000

Đèn thả trang trí cafe
THCN 63B
160 x H 160