THCN 42A – 18 -xi vàng bóng

1,450,000 1,015,000

DK200 x H400: 1015.000

DK200 x H500: 1190.000