THCN 220 – ĐEN & TRẮNG

2,225,000 1,557,000

L450 x W450 x H150

LED 96W – 3CĐMÀU