THCN 212 – 18

4,875,000 3,412,000

Thân xi vàng dk650 x H650 E27*12