THCN 211-20/VIỀN VÀNG

2,297,000 1,607,000

∅400 – 1.732.500đ

∅600 – 2.362.500đ

∅800 – 2.887.500đ

LED 3 chế độ màu