THCN 206 – 18 XI VÀNG, TRẮNG, BẠC

995,000 697,000

THCN 206 – 18 VÀNG, TRẮNG, BẠC

DK150:697.000Đ

DK200: 963.000Đ

DK220: 869.000Đ