THCN 197

1,223,000 856,000

DK320 x H160 – CÓ 3 MÀU: VÀNG, BẠC, HỒNG