THCN 197

1,488,000 1,041,000

DK320 x H160 – CÓ 3 MÀU: VÀNG, BẠC, HỒNG