THCN 192A – 18

4,875,000 3,413,000

L1850MM x H1200 x E27*9 chao màu trà