THCN 183 – 19 THÂN ĐEN

6,125,000 4,287,000

DK950 x H800 x G4/220V*40