THCN 182 – 19 THÂN ĐEN

3,378,000 2,346,000

DK750 x H700 x G4/220V*20