THCN 181 – 19 THÂN XI VÀNG BÓNG

6,875,000 4,813,000

DK950 x H800 x G4/220V*40