THCN 171/ 15 TAY

9,592,000 6,235,000

ø1100 x C700 x E14*15

Gía trên chưa bao gồm bóng