THCN 145

563,000 395,000

DK300 x H260

CÓ 2 MÀU ĐEN VÀ TRẮNG