THCN 135

495,000 346,500

Đèn thả trang trí cafe
A=400xH400-xòe giá:490000
B=350xH350-trụ giá:490000