THCN 116

188,000 131,600

Đèn thả trang trí cafe
mỗi dây thả
giá : 158000
500 x H660 x E27