THCN 116

203,000 142,000

Đèn thả trang trí cafe
mỗi dây thả
giá : 158000
500 x H660 x E27