THCN 113B / TRẮNG

648,000 453,000

A =DK180 x H70 *E27 ( HÌNH VUÔNG)