THCN 113B / TRẮNG

608,000 425,000

A =DK180 x H70 *E27 ( HÌNH VUÔNG)