THCN 10B-20

1,878,000 1,314,000

W220 x H420 x Led vàng 3.500k

Thủy Tinh Màu Khói Bóng