THCN 09 – 1

298,000 208,600

DK250  208.000đ

DK300  236.000đ

DK400  296.000đ

Giá trên chưa bao gồm bóng.