THẢ TL 224-4

2,200,000 1,540,000

TL 225-4

LED 32W

3 Chế độ ánh sáng