THẢ ĐỒNG TD 6008/M

2,800,000 1,960,000

ø200 x H500 x E27*1