TH-891-20

10,405,000 7,283,000

ø600 x E14

Thân xi vàng cào cấp