TH-869A-20

7,973,000 5,581,000

ø600 x Led vàng 3500k

Thân xi vàng bóng