TH-869A-20

8,375,000 5,862,500

ø600 x Led vàng 3500k

Thân xi vàng bóng