TH – 858

4,475,000 3,132,500

DK800 x H550
LED 3 chế độ màu