TH-831A-20/ VIỀN VÀNG

10,625,000 7,437,000

∅400 – ∅600 – ∅800 – ∅1000

LED 3 chế độ màu