TH-831A-20/ VIỀN VÀNG

9,595,000 6,716,000

∅400 – ∅600 – ∅800 – ∅1000

LED 3 chế độ màu