TH – 8058

2,024,000 1,416,000

ø300 x C130 x E27*3

Thân xi vàng