TH 8025/500

8,514,000 5,959,000

ø500 x E14

Thân xi vàng bóng cao cấp & pha lê K9