TH 8025/500

7,875,000 5,512,000

ø500 x E14

Thân xi vàng bóng cao cấp & pha lê K9