TH-8004/THÂN VÀNG

6,081,000 4,256,000

Led vàng 3.000K

ø400 x H3000 x 12 ống