TH-8003

575,000 402,500

Led vàng 3.500k

♠1 ống: ø60 x H1000

Giá:402.500k

♠3 ống đế ngang: L550 x W300 x H1000

Giá: 1.207.500đ