SLP – 60W

2,295,000 1,606,000

D205 x R158 x LED 60W : 1.606.000đ

D326 x R262 x LED 100W : 2.173.000đ

D585 x R365 x LED 200W : 2.743.000đ

Có 2 màu : 6.500k & 3.000k

Điều khiển từ xa

Pin: 30.000mAH