RG – 767

1,014,000 710,000

L300 x LED 3 màu    Giá : 710.000đ

L460 x LED 3 màu    Giá : 747.000đ

Thân xi vàng bóng