RG – 702

716,000 501,000

L500 x W80 – LED 11W – 3 CHẾ ĐỘ MÀU