RG – 700

716,000 501,000

L500 x H80 – LED 11W – 3 CHẾ ĐỘ MÀU