QUẠT VIFA – 17

8,078,000 5,655,000

ø1320 x C400

LED 3 chế độ màu