QUẠT VIFA – 13

5,808,000 4,065,000

ø1060 x C450

LED 3 chế độ màu