QUẠT VIFA – 10

6,186,000 4,330,000

ø1050 x C440

LED 3 chế độ màu