QUẠT VIFA – 08

5,916,000 4,141,000

ø1050 x C440

LED 3 chế độ màu