OP-1228

1,873,000 1,311,000

ø500 x H80

Led 3 màu – viền pha lê