OP-1228

2,024,000 1,416,000

ø500 x H80

Led 3 màu – viền pha lê