OP – 1212

1,270,000 889,000

L450 x W390 x H80

LED 3 CHẾ ĐỘ MÀU