OP – 1212

1,175,000 823,000

L450 x W390 x H80

LED 3 CHẾ ĐỘ MÀU