OP – 1209

1,175,000 823,000

L600 x W500 x H80 LED 3 CHẾ ĐỘ MÀU