OP – 1209

1,270,000 889,000

L600 x W500 x H80 LED 3 CHẾ ĐỘ MÀU