OP – 1208

1,270,000 889,000

L565 x W485 x H80

LED 30W 3 CHẾ ĐỘ MÀU