NC 1035A

4,790,000 3,353,000

ø600 x H250

E14 x 5 lamp

LED 3 chế độ màu

133 Crystals