MO – 971 – 15 CÁNH

5,811,000 4,067,000

DK1000 x H150

LED 3 CHẾ ĐỘ MÀU