Xem giỏ hàng “Máng T8” đã được thêm vào giỏ hàng.

MO – 970 – 9 CÁNH

3,649,000 2,554,000

DK700 x H130

LED 3 CHẾ ĐỘ MÀU