Xem giỏ hàng “Máng T8” đã được thêm vào giỏ hàng.

MO – 970 – 9 CÁNH

3,875,000 2,712,000

DK700 x H130

LED 3 CHẾ ĐỘ MÀU