MO – 948A – 18

3,125,000 2,188,000

L500 x W500 x H70

LED 3 CHẾ ĐỘ MÀU