MO – 948A – 18

3,378,000 2,364,000

L500 x W500 x H70

LED 3 CHẾ ĐỘ MÀU