MO 937A – 20 / 9 CÁNH

3,378,000 2,364,000

ø850 x H140

LED 3 chế độ màu