MO 937A – 20 / 9 CÁNH

3,125,000 2,187,000

ø850 x H140

LED 3 chế độ màu