MO – 935A – 18 / 12 CÁNH

3,975,000 2,782,000

DK850 x H130

LED 3 CHẾ ĐỘ MÀU