MO – 935A – 18 / 12 CÁNH

3,757,000 2,629,000

DK850 x H130

LED 3 CHẾ ĐỘ MÀU